My Cart

Close
Free shipping over 499 SEK in Sweden*

Kosta Förlag

Bertil Vallien The Book - Vessel Edition 500

5 000 SEK

Bertil Vallien - 60 years as an artist, glass designer and ceramicist.

Bertil Vallien, one of Sweden's most popular and internationally famous artists and glass designers, looks back on his outstanding sixty-year career in a unique book in three volumes, published by Kosta Förlag. "It is a fantastic privilege to be documented in this way - to be able to make a summary with a lot of material that I have collected during all these years," says Bertil Vallien.

The largest of the three books is, as it should be, Book of Glass. It is above all as a glass artist that Vallien has made a big name for himself for more than half a century, with exhibitions all over the world, represented in museums such as the Metropolitan in New York and the Hermitage in St. Petersburg, and with world celebrities such as Bill Gates and Elton John among its many collectors worldwide.

The Book of Glass focuses largely on Bertil Vallien's many international exhibitions over the years, with "hits" in galleries and museums in Warsaw, New York, Chicago and Venice to name just a few.

This is the exclusive and limited, signed special edition of 500 copies, intended primarily for Bertil Vallien's many collectors, with whom also follows a specially made glass vessel, the artist's most famous signature.

The author of the book is the form writer and TV producer Staffan Bengtsson, who is also exhibition commissioner and catalog editor for Ulrica Hydman-Vallien's exhibition and who produced The TV documentary about the artist for SVT.

"I have chosen to make the text a personal, relaxed and intimate conversation with Bertil, to de-dramatize the solemn in the art of glass ”, says Staffan Bengtsson. “A source of inspiration is James Lord's nice little one portrait book about Alberto Giacometti from 1965 ”.

Length: 35.5 cm

Width: 31.5 cm

Height: 7.5 cm

Book of Glass - 448 pages.   

Bertil Vallien — 60 år som konstnär, glasformgivare och keramiker.

Bertil Vallien, en av Sveriges mest folkkära och internationellt berömda konstnärer och glasformgivare, ser tillbaka på sin enastående sextioåriga karriär i ett unikt bokverk i tre band, utgivet av Kosta Förlag. ”Det är ett fantastiskt privilegium att bli dokumenterad på det här sättet — att kunna göra en sammanfattning med en massa material som jag har samlat på mig under alla dessa år”, säger Bertil Vallien.

Störst av de tre böckerna är som sig bör Book of Glass. Det är framför allt som glaskonstnär som Vallien har gjort sig ett stort namn under mer än ett halvsekel, med utställningar över hela världen, representerad på museer som Metropolitan i New York och Hermitaget i Sankt Petersburg, och med världscelebriteter som Bill Gates och Elton John bland sina många samlare världen över.

Book of Glass fokuserar till stor del just på Bertil Valliens många internationella utställningar genom åren, med ”nedslag” i gallerier och museer i Warsawa, New York, Chicago och Venedig för att bara nämna några få.

Detta är den exklusiva limiterade och signerade specialupplagan på 500  exemplar, avsedd i första hand för Bertil Valliens många samlare, med vilka även följer en specialtillverkad farkost i glas, konstnärens mest kända signum.

Bokens författare är formskribenten och TV-producenten Staffan Bengtsson, som även är utställningskommissarie och katalogredaktör för Ulrica Hydman-Valliens utställning och som producerade TV-dokumentären om konstnärinnan för SVT. ”Jag har valt att göra texten som ett personligt, avspänt och intimt samtal med Bertil, för att avdramatisera det högtidliga i glaskonsten”, säger Staffan Bengtsson. ”En inspirationskälla är James Lords fina lilla porträttbok om Alberto Giacometti från 1965”.

Längd: 35.5 cm

Bredd: 31.5 cm

Höjd: 7.5 cm

Book of Glass - 448 sidor.  

 

Sign up for Email Updates

Get early access to our sales and exclusive offers for subscribers